Konjeniška zveza Slovenije

Equestrian Federation of Slovenia

Prva stran    |    KZS    |    Novice Sklepi UO    |    Pravilniki in publikacije    |    Discipline    |    Tekmovanja SKA    |    Koledar    |    Kontakt

KZS

Konjeniška zveza Slovenije Sklepi UO 300 otrok na konja Klubi - člani KZS Registrirani tekmovalci in konji Strokovni kadri z licenco KZS Cenik gradiv in storitev Uporabni spletni naslovi

Vrednote

Pogum, delo, odrekanje, disciplina - povezanost s konjem

Konjeniški šport združuje vrednote, ki so skupne vsem športnim panogam: pogum, delo, odrekanje in disciplina. Vendar pa je konjeniški šport edini, ki združuje dva športnika – konja in jahača, katerega uspeh je odvisen od zaupnosti in spoštovanja, ki se je zgradilo med obema.

Enakopravnost moških in žensk

Konjeniški šport je eden redkih športov, v katerih se moški in ženske merijo enakovredno, pod istimi pogoji, do olimpijske ravni in vključno z njo.

Najpomembnejša je dobrobit konja

Vse od ustanovitve KZS se ta ukvarja s skrbjo za dobrobit konja. Leta 1991 je sprejela Pravila obnašanja, katerih uvodni stavek se glasi: »V vseh konjeniških športih je treba dobrobit konja šteti kot najbolj pomembno.«

Odnos do okolja - šport, ki je povezan z naravo

Konjeniški šport je očitno povezan z naravo, saj je edina olimpijska disciplina, v katero je vključena žival, hkrati pa se večinoma odvija na podeželju. KZS izraža velik interes za varovanje okolja in je ena od prvih  športnih organizacij, ki je skupaj z Mednarodno konjeniško organizacijo FEI sprejela Pravila obnašanja do okolja.

Družbena odgovornost

Konjeniška zveza Slovenije je športna organizacija, ki si prizadeva opaziti družbene in okoljske  potrebe ne le na področju  konjeništva, temveč  tudi  pri vključevanju vrednot, ki so povezana z izpolnjevanjem širšega družbenega poslanstva.