Konjeniška zveza Slovenije

Equestrian Federation of Slovenia

Prva stran    |    KZS    |    Novice Sklepi UO    |    Pravilniki in publikacije    |    Discipline    |    Tekmovanja SKA    |    Koledar    |    Kontakt

KZS

Konjeniška zveza Slovenije Sklepi UO 300 otrok na konja Klubi - člani KZS Registrirani tekmovalci in konji Strokovni kadri z licenco KZS Cenik gradiv in storitev Uporabni spletni naslovi

1. seja UO KZS, 7.9.2015

 • Sklep: za generalno sekretarko KZS je soglasno imenovana Simona Dimic.
 • Sklep: za predsednika SS za vožnjo vpreg je soglasno imenovan Bojan Polšak. Predlog UO je, da v SS povabi vsaj še dva člana.
 • Sklep: za predsednika SS za reining je soglasno imenovan Aleksander Gombač. SS za reining naj bo sestavljen iz dveh članov SIQHA, dveh članov SIRHA in enega zunanjega člana po izboru predsednika SS.
 • Sklep: za predsednico SS za endurance je soglasno imenovana Mojca Juvan. V SS naj povabi člane po lastni presoji.
 • Sklep: za predsednico SS za dresurno jahanje je soglasno imenovana Dora Markun. Predlog UO je, da v SS povabi člane tudi iz drugih slovenskih regij in da nekoliko pomladi sestavo SSDJ.
 • Sklep: S tremi glasovi za in dvema proti je na mesto predsednika SSPO imenovan Aleksander Smolnikar. Predlog UO je, naj bo SSPO sestavljen tako iz vrhunskih tekmovalcev, kot članov, ki zastopajo množičnost.
 • Sklep: za predsednico SKA se imenuje Ledo Selan.
 • Sklep: razišče se, zakaj se Založnik ni udeležil CSIO Arezzo. Založnika in Muenta se pozove, naj se izjasnita o dejstvih glede prevoza Založnikove kobile v Arezzo.
 • Sklep: skupščine EEF v Varšavi se udeležijo Jožef Klavdij Novak, Simona Dimic, Tatjana Vele in Saša Sedlar. Tatjana Vele bo sama krila svoje stroške udeležbe.
 • Sklep: skupščine FEI v Puerto Ricu se udeležijo Jožef Klavdij Novak, Tatjana Vele in Saša Sedlar. Tatjana Vele bo sama krila svoje stroške udeležbe.
 • Sklep: Novak opravi sestanek z Aleksandrom Smolnikarjem glede projekta treninga mladine, ki ga sofinancira FEI. Glede licenčnega seminarja za strokovne kadre opravi sestanek z Ledo Selan in Aleksandrom Smolnikarjem. Z Ledo Selan prav tako opravi sestanek glede razpisa za usposabljanje za učitelja jahanja. Novak in Jurečič se sestaneta z Matjažem Mesaričem glede pogodbe, ki jo ima KZS z Veterinarsko fakulteto za zagotavljanje podatkov iz konjeniških tekmovanj.
 • Sklep: pošlje se podpora Dorottyi Strobl kot kandidatki za nominacijski komite FEI.