Konjeniška zveza Slovenije

Equestrian Federation of Slovenia

Prva stran    |    KZS    |    Novice Sklepi UO    |    Pravilniki in publikacije    |    Discipline    |    Tekmovanja SKA    |    Koledar    |    Kontakt

Potrjeni programi uposabljanja

Potrjeni so novi programi usposabljanj za strokovne kadre v konjeništvu.

Programi so prenovljeni in usklajeni s Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih določa Strokovni svet RS za šport.

Na novo je dodan program 1. stopnje, Inštruktor jahanja – asistent, v katerem se bodoči kandidati usposobijo za pomočnike v jahalnih šolah, kjer nato najprej eno leto delujejo pod nadzorom strokovnega delavca najmanj 2. stopnje (inštruktor, učitelj, trener) in si tako pridobijo potrebne delovne izkušnje za kasnejše samostojno delo v športu. V tem delu usposabljanja predmetnik vsebuje tudi vse s strani pristojnih inštitucij predpisane obvezne vsebine o športu. Opravljen program je zato pogoj za pristop k nadaljnim stopnjam usposabljanja!!! Potrjena sta še prenovljena programa za naziv Inštruktor jahanja (2. stopnja) in Učitelj jahanja (3. stopnja). Programi usposabljanj za sodnike in oblikovalce so ostali nespremenjeni in se izvajajo v skladu s Pravilnikom o uradnih strokovnih osebah na turnirjih.

V pripravi oz. postopku potrjevanja so še programi Trener dresurnega jahanja in Trener za preskakovanje ovir (3. stopnja), ter programa Inštruktor western jahanja – asistent (1. stopnja) in Inštruktor western jahanja (2. stopnja).

V letu 2016 bomo izvedli usposabljanja za pridobitev naziva Inštruktor jahanja – asistent, Inštruktor western jahanja – asistent, Učitelj jahanja in predvidoma tudi programa Trener dresurnega jahanja in Trener za preskakovanje ovir.

Razpis za pristop k programu Inštruktor jahanja – asistent je že objavljen na spletni strani KZS.